Rechtbank Overijssel 18 september 2017 (kinderfoto’s op Facebook), ECLI:NL:RBOVE:2017:3924

Rechtbank Overijssel 18 september 2017 (kinderfoto’s op Facebook), ECLI:NL:RBOVE:2017:3924

Geschil tussen ouders. Voor zover voor internetrecht van belang:

Wat betreft het gebruik van social media overweegt de rechtbank dat het in het huidige digitale tijdperk gebruikelijk is om allerlei zaken via internet, bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of WhatsApp te delen. Dat vader af en toe foto’s van minderjarige op Facebook wil plaatsen kan de rechtbank dan ook begrijpen. Echter, op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze eigendom van Facebook. Facebook kan de foto bijvoorbeeld doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto opeens opduikt in een reclamecampagne of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degene die de foto heeft geplaatst heeft er dan geen controle meer over. Dat is ook moeders bezwaar. Zij is principieel tegen het plaatsen van foto’s van hun minderjarige kind op het internet via social media. De rechtbank deelt het standpunt van de Raad dat ouders van ver zijn gekomen.

Na een lange en moeizame weg zijn zij er uiteindelijk in geslaagd om overeenstemming te bereiken over hun geschilpunten. Zij hebben de erkenning van hun minderjarige kind door vader in onderling overleg geregeld, waardoor een DNA-onderzoek niet meer nodig is, en zij hebben beiden ingestemd met het raadsadvies betreffende een omgangsregeling tussen vader en minderjarige . Het mag dan niet zo zijn dat het plaatsen van foto’s van het minderjarige kind op Facebook een –nieuw- struikelblok vormt. De rechtbank is van oordeel dat, nu moeder als de gezaghebbende ouder tegen het plaatsen van foto’s van minderjarige op social media is, vader daarvan moet afzien.

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar, zoals het gebruik maken van een plakboek, een telefoon of computer om als trotse vader foto’s van minderjarige aan familie en/of vrienden te laten zien. De rechtbank zal op grond van het vorenstaande bepalen dat er geen foto’s van minderjarige op het internet via Facebook of een andere social mediasite mogen worden geplaatst.

Categorieën: Foto's, Personen- en familierecht, Sociale netwerksites

Tags: , ,