Rechtbank Overijssel 25 oktober 2016 (softwaredownload door werknemer), ECLI:NL:RBOVE:2016:4111

Rechtbank Overijssel 25 oktober 2016 (softwaredownload door werknemer), ECLI:NL:RBOVE:2016:4111

X is in dienst van gedaagde Altrex in de functie van rekenkundig engineer. X heeft in eigendom een laptop die hij (ook) voor zijn werk gebruikt. X heeft na zijn indiensttreding een ‘gekraakte’, nieuwere versie van de software gedownload en geïnstalleerd op zijn laptop. Deze gekraakte versie was niet voorzien van enig geldig licentiebestand.

Dat Altrex haar medewerkers schriftelijk heeft verboden om software en applicaties te downloaden, leidt er niet toe dat zij niet aansprakelijk is op grond van artikel 6:170 lid 1 BW. Uit vaste jurisprudentie volgt dat ook ten aanzien van ‘verboden gedragingen’ een functioneel verband kan worden aangenomen. Noodzakelijk, maar ook voldoende is dat het downloaden, installeren en gebruiken van professionele software binnen de zeggenschap van Altrex viel. Vgl. HR 12 april 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9124), NJ 2003, 138, Heijboer/De Branding).

Categorieën: Auteursrecht, Software

Tags: , , , ,