Rechtbank Overijssel 26 maart 2015 (instemmingsverklaringen), ECLI:NL:RBOVE:2015:1518

Rechtbank Overijssel 26 maart 2015 (instemmingsverklaringen), ECLI:NL:RBOVE:2015:1518

Eiser gaat in beroep tegen weigering van college van B&W om kandidatenlijsten van alle politieke partijen die hebben meegedaan aan de  gemeenteraadsverkiezingen openbaar te maken.

De rechtbank volstaat met de constatering dat de namen van de kandidaten van de partijen die hebben meegedaan met de verkiezingen op internet staan vermeld. Ter zitting heeft eiser gesteld dat hij wil verifiëren of elke kandidaat inderdaad een instemmingsverklaring heeft ingevuld. Door de instemmingsverklaringen in zijn geheel niet openbaar te maken, is hem deze verificatiemogelijkheid ontnomen.

Samenvattend oordeelt de rechtbank dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de instemmingsverklaringen privacygevoelige informatie bevatten. Voorts heeft verweerder, voor wat betreft de gegevens woonadres van de kandidaat, burgerservicenummer en de handtekening alsmede de kopie van het paspoort, in redelijkheid de privacybelangen van de kandidaten kunnen laten prevaleren boven die van openbaarmaking. Voor wat betreft de overige gegevens op de instemmingsverklaringen heeft verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de privacybelangen prevaleren boven het belang van openbaarmaking.

Vorenstaande betekent dat verweerder de instemmingsverklaringen openbaar had moeten maken, waarbij de handtekening, het burgerservicenummer en de kopie van het identiteitsbewijs, worden ‘weggelakt’.

Categorieën: Bestuursrecht, Openbaar

Tags: , , , ,