Rechtbank Overijssel 29 januari 2020 (gebruikelijke maatschappelijke patronen), ECLI:NL:RBOVE:2020:366

Rechtbank Overijssel 29 januari 2020 (gebruikelijke maatschappelijke patronen), ECLI:NL:RBOVE:2020:366

Verdachte heeft zich op grote schaal schuldig gemaakt aan fraude-/vermogensdelicten: oplichting, gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Bovendien heeft hij tijdens het faillissement van een bedrijf dat hij bestuurde, niet voldaan aan de inlichtingenplicht jegens de curator en rechter-commissaris.

Hij is steeds op geraffineerde wijze te werk gegaan. Met websites, advertenties, foldermateriaal, cursussen, (sollicitatie)gesprekken, (valse) contracten en met het gebruik van andere namen dan zijn eigen naam werden verwachtingen gecreëerd, waarvan hij op voorhand al wist dat hij die niet zou waarmaken. Hij heeft leugens zodanig met waarheden verweven dat de leugens pas aan het licht kwamen als er al slachtoffers waren gemaakt en er veel geld door hem was buitgemaakt. Hij wist het vertrouwen van de slachtoffers te winnen door zich volgens de gebruikelijke maatschappelijke patronen te gedragen.

Volgt veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en schadevergoeding aan slachtoffers.

Categorieën: Oplichting, Witwassen

Tags: , , , , , , , , ,