Rechtbank Overijssel 3 juni 2016 (geen contactverbod ex), ECLI:NL:RBOVE:2016:1999

Rechtbank Overijssel 3 juni 2016 (geen contactverbod ex), ECLI:NL:RBOVE:2016:1999

Ten aanzien van het gevorderde contactverbod stelt de voorzieningenrechter voorop dat een contactverbod een inbreuk maakt op het fundamentele recht van een mens om zich vrij te bewegen en te gedragen. Voor toewijzing van een dergelijke maatregel moet in hoge mate aannemelijk zijn dat sprake is van feiten en omstandigheden die een zodanige inbreuk op dat recht rechtvaardigen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres dat onvoldoende aannemelijk gemaakt. Eiseres stelt dat zij sinds de beëindiging van de relatie door gedaagde wordt gestalkt, bedreigd en gechanteerd, maar heeft deze stelling niet met stukken onderbouwd. Eiseres heeft zich herhaaldelijk bij de politie gemeld en heeft aangifte tegen gedaagde gedaan, maar uit het door haar overgelegde overzicht van aangiftes en meldingen en uit de door gedaagde overgelegde brief van het arrondissementsparket Oost-Nederland blijkt dat deze zaken zijn geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Daarnaast heeft gedaagde gemotiveerd gesteld dat het juist eiseres was die hem bleef lastig vallen na de verbreking van de relatie. Gedaagde heeft Facebookberichten overgelegd waaruit valt af te leiden dat eiseres eind 2015 verschillende keren contact heeft gezocht met gedaagde. Eiseres heeft het bestaan en de inhoud van deze berichten niet gemotiveerd weersproken. Bij deze stand van zaken acht de voorzieningenrechter een contactverbod voor gedaagde thans niet gerechtvaardigd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde erotisch getinte filmpjes en/of afbeeldingen van eiseres in de openbaarheid heeft gebracht. Eiseres heeft ter onderbouwing van haar standpunt enkele afbeeldingen van geplaatste video’s en overige afbeeldingen overgelegd. De voorzieningenrechter constateert dat deze afbeeldingen zijn geplaatst onder de naam X. Ter zitting heeft eiseres niet kunnen verklaren wie of wat X is. Gelet hierop en gelet op de uitdrukkelijke betwisting door gedaagde is niet aannemelijk geworden dat deze berichten van gedaagde afkomstig zijn. De door eiseres overgelegde berichten vallen naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin tot gedaagde te herleiden. Reeds gelet hierop zal het gevorderde verbod om video’s en afbeeldingen van eiseres te verspreiden, worden afgewezen.

Categorieën: Filmpjes op internet, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,