Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016 (leraar geschiedenis), ECLI:NL:RBOVE:2016:3337

Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016 (leraar geschiedenis), ECLI:NL:RBOVE:2016:3337

Geschil naar aanleiding van respectloze uitlatingen met soms gewelddadig karakter door geschiedenisdocent op middelbare school

Werknemer heeft zich onder meer op internet uitgelaten op een wijze die de grenzen van respect ver overschrijden. Dat zulks als ‘jeugdzonde’ kan worden afgedaan is door mevrouw E in haar brief ‘op persoonlijke titel’ wel gesteld, maar niet gebleken. Noch in de stukken, noch ter zitting heeft werknemer op enige wijze daadwerkelijk afstand genomen van zijn uitlatingen. Die uitlatingen zijn, anders dan hij stelt, ook nog betrekkelijk recent. Werknemer heeft deze desgevraagd ter zitting (slechts) afgedaan als ‘onhandig, niet tactisch’. Derhalve staat het optreden van werknemer in de openbare ruimte in schril contrast met hetgeen hij ter zake in zijn sollicitatiebrief uitdraagt. Dat maakt hem, indachtig de eerder genoemde voorbeeldfunctie ongeloofwaardig en daarmee ongeschikt om als docent bij de stichting/op de school te functioneren. Dat onrust rondom de persoon van werknemer te verwachten is heeft zich in 2015 reeds bewezen. Weliswaar zijn de minst respectvolle ‘likes’ en de foto’s inmiddels van internet verwijderd, dan wel onzichtbaar gemaakt, dat neemt niet weg dat een deel van de leerlingen en ouders die in 2015 aan school verbonden waren van één en ander nog op de hoogte zijn, terwijl door de onrust die kennelijk op of omstreeks 29 juni 2016 is ontstaan, ook docenten (inmiddels) met de problematiek bekend zijn. Bovendien maakt het niet (meer) zichtbaar zijn van de foto’s en/of uitlatingen werknemer niet ineens wel geloofwaardig als het gaat om de competentie ‘respect voor anderen’.

Nu herplaatsing niet in de rede ligt, zal de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

Categorieën: Arbeidsrecht, Foto's, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , ,