Rechtbank Overijssel 5 februari 2020 (AV ING), ECLI:NL:RBOVE:2020:526

Rechtbank Overijssel 5 februari 2020 (AV ING), ECLI:NL:RBOVE:2020:526

Voor zover van belang voor internetrecht. Eiseres betwist dat de voorwaarden haar feitelijk ter hand zijn gesteld. In het licht van die verklaring is de algemene stelling van ING dat het boekje met de voorwaarden altijd wordt overhandigd als een klant een aanvraag doet voor een rekening en dat eiseres de voorwaarden dus ook zal hebben ontvangen toen zij op kantoor is geweest om de zakelijke rekening te openen, onvoldoende om aan te nemen dat eiseres de voorwaarden feitelijk zijn verstrekt. Voor zover ING met haar stelling dat de voorwaarden zijn te vinden op haar website onder ING.nl/zakelijk zich erop beroept dat ze de voorwaarden aan eiseres ter beschikking heeft gesteld doordat deze voor haar elektronisch toegankelijk zijn als bedoeld in artikel 6:230c BW, strandt dit beroep al omdat ING geen gebruik kan maken van deze wijze van invulling geven aan de informatieplicht ex artikel 6:230c BW. ING is immers geen dienstverrichter in de zin van artikel 6:230a BW, nu financiële diensten, zoals bankdiensten, ingevolge artikel 2 lid 2 van de dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG, PbEU L 376) uitgezonderde diensten zijn waarop artikel 6:230a BW e.v. niet van toepassing is. Ook als ING wel als dienstverrichter zou kunnen worden aangemerkt, zou het beroep stranden op de omstandigheid dat eiseres onbetwist heeft gesteld dat zij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het op deze wijze invullen van de informatieplicht door ING. Deze instemming zou wel nodig zijn geweest nu de bancaire relatie tussen partijen niet elektronisch is aangegaan. Als het ING wel vrij had gestaan om de voorwaarden op elektronische wijze aan eiseres bekend te maken, zou het overigens maar zeer de vraag zijn geweest of met de wijze waarop de voorwaarden op haar website te vinden zijn, is voldaan aan de voorwaarde dat eiseres op eenvoudige wijze kennis kan nemen van die voorwaarden (HR 11 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7108).

Categorieën: Algemene voorwaarden, Financiële dienstverlening, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , ,