Rechtbank Overijssel 6 juni 2017 (tuinmeubelshop), ECLI:NL:RBOVE:2017:2308

Rechtbank Overijssel 6 juni 2017 (tuinmeubelshop), ECLI:NL:RBOVE:2017:2308

Ingevolge artikel 150 Rv rust op eiser de stelplicht ten aanzien van haar op auteursrecht gestoelde vorderingen. Dit betekent voor eiser dat zij dient te stellen dat en waarom het ontwerp van haar (huidige) website een auteursrechtelijk beschermd werk is. Uit de Auteurswet vloeit in beginsel niet het vereiste voort dat de auteursrechtelijk beschermde trekken in alle gevallen gesteld moeten worden bij het inroepen van auteursrechtelijke bescherming van een werk. Dat neemt niet weg dat, afhankelijk van het gevoerde verweer, een toelichting op de auteursrechtelijke beschermde trekken als nadere onderbouwing wel vereist kan zijn om de vorderingen te kunnen doen slagen. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser deze toelichting, gelet op het uitgebreide verweer dat gedaagde ter zake heeft gevoerd, onvoldoende gegeven.

De voorzieningenrechter overweegt dat iedere auteur bij het scheppen van een werk gebruik maakt van reeds bestaande elementen. De website van eiser vormt daarop geen uitzondering. Zo is tijdens de mondelinge behandeling gebleken dat eiser bij de lay-out van haar website elementen heeft gebruikt die ook aangetroffen worden op de website van andere soortgelijke ondernemingen die – net zoals eiser – online tuinartikelen aanbieden. Reeds bestaand materiaal dat een auteur in zijn werk heeft verwerkt, de zogenaamde objectieve elementen in een werk, is auteursrechtelijk dan ook niet beschermd. Ditzelfde geldt voor openbare bronnen die door een ieder vrijelijk gebruikt kunnen worden.

Bovendien heeft gedaagde ter zitting ten aanzien van alle door eiser genoemde elementen voldoende gemotiveerd toegelicht dat deze auteursrechtelijke bescherming ontberen en dat deze elementen gebruikelijk zijn en daardoor terug te vinden zijn op veel websites, in het bijzonder in de branche waarin partijen actief zijn. Eiser heeft dit onvoldoende weersproken.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat het ontwerp van de website van eiser noch een bepaald element daarvan aan de werktoets voldoet en dus niet auteursrechtelijk is beschermd.

Categorieën: Auteursrecht, Websitebouw

Tags: , , , , ,