Rechtbank Overijssel 9 april 2014 Binnenlands Bestuur, IEPT20140409Rechtbank Overijssel 9 april 2014 Binnenlands Bestuur, IEPT20140409

Geschil over artikel in tijdschrift Binnenland Bestuur 2004. Volgens eiser is het betreffende artikel onrechtmatig jegens hem. Het gewraakte artikel is thans nog in het digitale archief te vinden en duikt op bij een Google zoekopdracht op eiser’s naam.


De rechtbank is van oordeel, alles overziend, dat Binnenlands Bestuur in het artikel slechts (nieuws)feiten heeft gepresenteerd die niet onjuist en/of onnodig en/of nadelig voor eiser waren, die passend waren in de context van het Artikel en de daarin aan de kaak gestelde misstand (waarmee en algemeen publiek belang is gemoeid) en die steun vonden in het ten tijde van publicatie beschikbare feitenmateriaal. Van een onrechtmatige publicatie is


derhalve geen sprake. Dat het Artikel thans nog op internet is te vinden in het digitale archief van Binnenlands Bestuur, maakt dit niet anders. Tegenover het belang van X die jaren na publicatie nog de (negatieve) gevolgen kan ondervinden van het Artikel staat dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere (online) archivering door de media. Media hebben bij het dienen van dit publieke belang een belangrijke taak. De pers heeft namelijk de primaire rol van publieke waakhond, maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting


tot het verwijderen of aanpassen van een artikel, dat op zichzelf rechtmatig is, uitsluitend vanwege een negatieve lading, niet goed te verenigen (Vzr. Rb. Amsterdam, 31 maart 2010, LJN:BM4462).


Categorieën: Archief, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Pers, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,