Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018 (wijkopenautos), ECLI:NL:RBOVE:2018:2957

Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018 (wijkopenautos), ECLI:NL:RBOVE:2018:2957

Als op Google gezocht wordt op “ikwilvanmijnautoaf” duikt de link naar wijkopenautos op als eerste zoekresultaat.

Naar voorshands oordeel moet ervan worden uitgegaan dat het woordmerk ‘ik wil van mijn auto af’ onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen, nu het woordmerk niet volledig beschrijvend is voor de betreffende waren en diensten, zoals ook blijkt uit de inschrijving daarvan als woordmerk bij het Benelux merkenregister waarbij het door het BBIE op onderscheidend vermogen is getoetst.

Door het marktaandeel van het woordmerk, de gestelde reclamebestedingen, de gevoerde handelsnaam ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ en de duur van het gebruik van het woordmerk, is het onderscheidend vermogen van het woordmerk naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ingeburgerd. Dit alles maakt dat het relevante publiek op basis van het woordmerk de betreffende waren en diensten meer en meer zal identificeren als afkomstig van één bepaalde onderneming, zijnde Dealerdirect. Dat het woordmerk ook door derden wordt gebruikt op soortgelijke online-platformen – zoals WijKopenAutos stelt – doet hier niets aan af. Uit de door WijKopenAutos aangehaalde concurrerende verkoopsites blijkt alleen dat het woordmerk als teken is opgenomen in de URL van een webpagina’s van concurrerende verkoopsites. Op basis daarvan kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat het gebruik van het woordmerk als teken op verkoopsites gangbaar gebruik is (geworden) en het onderscheidend vermogen van het woordmerk daardoor is verwaterd.

Er zijn volgens de voorzieningenrechter ook voldoende concrete aanwijzingen dat er zich regelmatig verwarring bij de consument voortdoet. Uit de verzamelde klantenreviews van diverse grote online review websites, zoals Starred, Facebook, Trustpilot, Google review overgelegd door Dealerdirect en WijKopenAutos alsmede de verklaringen van partijen over en weer ter zitting blijkt dat bezoekers en (potentiële) klanten van Dealerdirect en WijKopenAutos de dienstverlening van beide ondernemingen met elkaar verwarren, althans dat zij niet weten met welke onderneming zij hebben gesproken of van welke onderneming zij een voorlopig bod hebben ontvangen op hun auto. De verwarring bij de consument doet zich niet alleen voor bij het gebruik van de website www.wijkopenautos.nl, maar blijkend uit de overgelegde verzamelde klantenreviews kennelijk ook daarna. Voorts gebruikt WijKopenAutos op haar webpagina, zoals overgelegd door Dealerdirect, het teken in de volgende zinnen en context: “Denk jij:” Ik wil van mijn auto af”? (…) “als je besluit “ik wil van mijn auto af” (…) Dus weet je “ik wil van mijn auto af”? Dus denk je aan “ik wil van mijn auto af” denk dan gelijk aan wijkopenautos.nl (…).

Gelet op voorgaande acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat de verwarring bij de consument mede wordt veroorzaakt door het veelvuldig gebruik van het teken op www.wijkopenautos.nl door WijKopenAutos alsmede door verbanden te leggen tussen het teken en WijKopenAutos.nl.

Conclusie: WijKopenAutos merkinbreuk pleegt op het woordmerk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords

Tags: , , , , , , , ,