Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019 (Eiseres tegen ZorgkaartNederland) ECLI:NL:RBOVE:2019:3754

Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019 (Eiseres tegen ZorgkaartNederland)  ECLI:NL:RBOVE:2019:3754

Eiseres is medisch specialist in een ziekenhuis. ZorgkaartNederland is een patiëntenfederatie en  vertegenwoordigt patiëntenorganisaties en exploiteert onder de naam ZorgkaartNederland de ervaringswebsite www.zorgkaartnederland.nl. Patiënten kunnen via de website bijvoorbeeld hun waardering over een zorgverlener plaatsen. ZorgkaartNederland hanteert een gedragscode waaraan dergelijke waarderingen moeten voldoen en de redactie kan ervoor kiezen een waardering niet te plaatsen of te verwijderen. Eiseres is het oneens met een geplaatste waardering en heeft aan ZorgkaartNederland via een e-mail gevraagd haar naam en alle beoordelingen te verwijderen van de website. ZorgkaartNederland heeft dit geweigerd. ZorgkaartNederland heeft wel een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken zoals zij doet. Daarmee is dat verzoek afgewezen en leidt deze conclusie ook tot afwijzing van een deel van de andere gevorderde verklaringen voor recht. Eiseres vordert een verklaring voor recht dat ZorgkaartNederland onrechtmatigheid heeft gehandeld door de verwerking niet te staken en de waarderingen te laten staan. Deze vordering wordt toegewezen. De eigen gedragscode van ZorgkaartNederland is niet nageleefd, de waardering was niet in overeenstemming met de gedragscode maar werd toch geplaatst. Dit klemt te meer nu de in de waardering gegeven kwalificaties en geuite beschuldigingen bijzonder ernstig zijn. ZorgkaartNederland heeft onrechtmatig gehandeld nu de inhoud van de waardering niet aan de gedragscode voldeed en daarnaast zo negatief is dat het aannemelijk was dat dit tot (reputatie)schade aan de zijde van eiseres zou leiden, en deze waardering zonder een deugdelijke toetsing toch te plaatsen. Ook door de waardering niet aanstonds te verwijderen nadat eiseres ZorgkaartNederland op de inhoud van de waardering had gewezen, handelde ZorgkaartNederland onrechtmatig. Schade dient door middel van een schadestaatprocedure te worden vastgesteld.

Categorieën: Gegevensbeschermingsrecht

Tags: , , , ,