Rechtbank Roermond 7 oktober 2011 (rechtspersoon in Belize), LJN BT6866 (ECLI:NL:RBROE:2011:BT6866)Rechtbank Roermond 7 oktober 2011 (rechtspersoon in Belize), ECLI:NL:RBROE:2011:BT6866, LJN BT6866

Belastingfraude vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Beroep op afwezigheid van alle schuld wordt afgewezen: verdachte mocht niet vertrouwen op adviezen van een bureau dat zich als deskundige op het gebied van fiscale buitenlandconstructies had geafficheerd. Uit het feit dat verdachte ervoor gezorgd heeft dat zijn naam niet met de betrekking rechtspersoon in verband gebracht kon worden, door gebruik te maken van een andere naam, leidt de rechtbank af dat verdachte wist dat de buitenlandconstructie fiscaal niet door de beugel kon.


De rechtbank is van oordeel dat onderhavige zaak geen standaard fraudezaak betreft. Verdachte heeft een bedrijf in Belize opgericht dat zich bezighield met het exploiteren van erotische websites. De klanten van deze websites betaalden aan een Billingcompany in Amerika. Het geld ging naar verschillende rekeningen in Amerika en werd uiteindelijk doorgeboekt naar banken in Belize en Zwitserland. Verdachte nam in Nederland geld op van deze rekeningen. Verdachte is vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van deze constructie en verdachte heeft tot op het laatste moment geprobeerd zijn naam niet in verband te brengen met de betrokken rechtspersoon. De rechtbank is van oordeel dat verdachte van meet af aan bezig is geweest om de belastingdienst te ontwijken. Door zijn kennis van het internet, het beschikbaar stellen van diensten en producten via internet, en internationale geldstromen, het geld via een creditcard op te nemen en niet te laten storten op zijn eigen bankrekening, heeft verdachte er alles aan gedaan om buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te blijven.


Categorie├źn: Identiteitsfraude, nocategory, Strafrecht

Tags: , , , , , , , , , ,