Rechtbank Rotterdam 1 juni 2017 (bij zichzelf binnendringen), ECLI:NL:RBROT:2017:5192

Rechtbank Rotterdam 1 juni 2017 (bij zichzelf binnendringen), ECLI:NL:RBROT:2017:5192

Uit het zogeheten Pollepel-arrest (ECLI: HR:2004:AQ0950) komt naar voren dat seksuele handelingen die zijn gepleegd door een ander dan degene die de dwang heeft uitgeoefend, geen verkrachting in de zin van artikel 242 Sr oplevert. Het ‘plegen’ is door de Hoge Raad zeer beperkt uitgelegd.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de betekenis die de Hoge Raad in het Pollepel‐arrest aan het ‘plegen’ heeft gegeven, van toepassing is in alle gevallen waarin de verdachte het binnendringen niet zelf ‘pleegt’, waardoor in casu artikelen 244 en 245 Sr toepassing missen.

Opmerking verdient nog dat, gelet op artikel 246 Sr, het vorenstaande niet meebrengt dat minderjarigen strafrechtelijke bescherming ontberen tegen inbreuken op hun seksuele integriteit door gedragingen als waarvan hier sprake is.

De verdachte heeft gedurende een periode van drie jaren, meisjes in de leeftijd van (aanvankelijk) 11 tot 14 jaar gedwongen tot het maken en naar hem opsturen van naaktfoto’s van zichzelf. Tevens heeft hij de slachtoffers gedwongen tot het verrichten van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het vervolgens naar hem opsturen van die foto’s waarop de ontuchtige handelingen te zien zijn. Voorts heeft hij een foto van zijn penis gestuurd naar een 11-jarig meisje.

Op de onder de verdachte inbeslaggenomen digitale gegevensdragers zijn in totaal 9532 afbeeldingen (9146 foto’s en 386 films) aangetroffen, die kinderpornografisch materiaal bevatten. Een deel daarvan is door de eerder genoemde meisjes gemaakt en door de verdachte op diverse internetsites geplaatst.

Dit zijn ernstige feiten. De contacten door middel van chat- en internetgesprekken met de minderjarige slachtoffers begonnen veelal vriendschappelijk teneinde hun vertrouwen te winnen. Gedurende die contacten greep de verdachte vervolgens zijn kans om middels het uiten van dreigementen meer beeldmateriaal te genereren. De verdachte dreigde de ontvangen naaktfoto’s van de minderjarige slachtoffers op internet te zetten indien zij niet meer foto’s en video’s van zichzelf zouden sturen. De verdachte heeft hierbij totaal geen rekening gehouden met de (privacy)belangen van de slachtoffers en had enkel zijn eigen doel voor ogen. Tussen de verdachte en de slachtoffers bestond een vertrouwensband en de verdachte heeft op grove wijze inbreuk gemaakt op dit vertrouwen.

Ondanks het feit dat de slachtoffers de verdachte voorzagen van foto’s en video’s, en aldus voldeden aan zijn met dreigementen omklede verzoeken, heeft de verdachte herhaaldelijk zijn dreigementen waar gemaakt door de foto’s en video’s toch op het internet te plaatsen, soms zelfs direct nadat hij een foto verkreeg.

Volgt veroordeling tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

Categorieën: Bedreiging, Filmpjes op internet, Foto's, Kinderporno, Sextortion, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , , , ,