Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020 (sexy randje), ECLI:NL:RBROT:2020:4296

Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020 (sexy randje), ECLI:NL:RBROT:2020:4296

Gedaagde, professioneel fotograaf, heeft een negental foto’s van eiseres, onderdeel van een zogenaamde boudoir fotoshoot (“een romantische fotoshoot met een sexy randje”), zonder haar toestemming gepubliceerd op zijn website, Facebook, Instagram en Pinterest. Dit levert op: meervoudig inbreuk op het portretrecht van eiseres.

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding weegt naar het oordeel van de kantonrechter zwaar dat de foto’s gepubliceerd zijn op websites en social media, welke voor iedereen toegankelijk zijn. Dit impliceert ook dat de mogelijkheid bestaat dat derden de foto’s hebben gedownload, gekopieerd c.q. op enige andere wijze hebben opgeslagen in eigen bestanden en/of op eigen apparaten. Voorts kan ook niet worden uitgesloten dat derden de foto’s met anderen hebben gedeeld en daarmee verder hebben verspreid. Ook al staat vast dat gedaagde de foto’s, vrijwel direct nadat zij hierop namens eiseres is aangesproken, van de website en sociale media heeft verwijderd, neemt dit niet weg dat het onbekend is hoeveel mensen de foto’s hebben gezien én wat er met de foto’s is gedaan. Dit zorgt voor grote onzekerheid bij eiseres, nu te allen tijde de mogelijkheid blijft bestaan dat de foto’s alsnog door derden op het internet worden gepubliceerd dan wel dat deze op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bovendien blijft het risico bestaan dat, indien en voor zover de foto’s in de toekomst nogmaals worden gepubliceerd, eiseres ongewild en ongewenst geassocieerd blijft worden met de intieme wijze waarop zij gefotografeerd is.

Volgt veroordeling tot € 1500 schadevergoeding.

Categorieën: Foto's, Hoogte schadevergoeding, Portretrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,