Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016 (TV schotel weg), ECLI:NL:RBROT:2016:4345

Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016 (TV schotel weg), ECLI:NL:RBROT:2016:4345

 

De kantonrechter onderkent het belang van verhuurder Woonstad om een actief beleid te voeren tegen de wildgroei van schotelantennes teneinde de ontsiering van en schade aan gevels alsook schade aan derden tegen te gaan.

Daartegenover staat het belang van gedaagde om de door haar gewenste televisiezenders te kunnen ontvangen. Eerst ter zitting is aan de kant van gedaagde aangegeven om welke zenders het gaat, namelijk een Marokkaanse zender waarop de moedertaal van gedaagde (Berbers) wordt gesproken en een Libanese zender die door gedaagde vanuit religieus oogpunt wordt bekeken. Woonstad heeft daardoor niet voorafgaand aan de zitting kunnen onderzoeken of de bewuste zenders via andere wijze kunnen worden ontvangen. Hoewel vaststaat dat de zenders niet via de GSO kunnen worden bekeken, valt niet uit te sluiten dat dit wel mogelijk is via internet (streaming). Dat gedaagde een digibeet is, hoeft er niet aan in de weg te staan dat zij via internet de gewenste zenders kan bekijken. Zoals het thans via de schotelantenne en satellietontvanger voor haar is ingesteld door derden, waardoor zij in een paar eenvoudige stappen televisie kan kijken, kan dit ook worden geregeld met internet via een pc of tablet. Bovendien is gesteld noch gebleken dat deze zenders de enige zenders zijn die aan de behoefte van gedaagde voldoen. Ook indien de bewuste zenders niet via het internet te ontvangen zouden zijn, kan worden aangenomen dat gedaagde via de GSO en/of het internet toegang heeft tot andere Marokkaans Berberse zenders alsmede zenders die haar specifieke geloof aangaan. Dat dit wellicht extra kosten met zich meebrengt, maakt de situatie niet zonder meer onredelijk bezwarend.

Een en ander afwegende, is de kantonrechter van oordeel dat de belangen van Woonstad prevaleren boven die van gedaagde. De inbreuk op het recht van gedaagde op vrije nieuwsgaring is in dit geval gerechtvaardigd, zodat gedaagde gehouden is de schotelantenne inclusief het bevestigingsmateriaal te verwijderen dan wel te gedogen dat het door Woonstad wordt verwijderd.

Categorie├źn: Huurrecht, Ontvangstvrijheid, Streamen, Televisie via internet

Tags: , , , , , ,