Rechtbank Rotterdam 10 maart 2011 (DollarRevenue), LJN BP7350 (ECLI:NL:RBROT:2011:BP7350)Rechtbank Rotterdam 10 maart 2011 (DollarRevenue), ECLI:NL:RBROT:2011:BP7350, LJN BP7350

Huisbezoek door verweerder Opta is naar het oordeel van de Rechtbank in het kader van het toezicht verricht en er was op dat moment nog geen sprake van een criminal charge, zodat eiser op dat moment ook nog niet het recht op een advocaat, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, aanhef en onder c, van het EVRM toekwam.


Het op eisers vader rustende medisch beroepsgeheim strekt er niet toe eiser in zijn belangen te beschermen. Voorts staat vast dat eisers vader medewerking heeft verleend, ook al was hij daartoe niet gehouden. Met medewerking van eisers vader is daarnaast bewerkstelligd dat verweerder geen kennis heeft genomen van medisch vertrouwelijke gegevens. Gelet hierop is er geen enkele aanleiding om in dit verband het onderzoek naar eisers gedragingen onzorgvuldig dan wel (jegens eiser) onrechtmatig te achten.


Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft verweerder voorts rekening gehouden met het feit dat eindgebruikers hinder hebben ondervonden van de door eiser geplaatste software. De rechtbank acht voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is geweest van bedoelde hinder. Vast staat immers dat ongevraagd software op computers van eindgebruikers werd geplaatst en dat de werking van MSN Messenger ongevraagd werd beïnvloed. Voorts kregen eindgebruikers ongevraagd reclameboodschappen op hun scherm.


Categorie├źn: Bestuursrecht, nocategory, Spam, Strafvordering

Tags: , , , , , , , ,