Rechtbank Rotterdam 12 januari 2017 (droger), ECLI:NL:RBROT:2017:751

Rechtbank Rotterdam 12 januari 2017 (droger), ECLI:NL:RBROT:2017:751

Eiseres heeft via marktplaats een tweedehands wasdroger gekocht bij gedaagde en opgehaald in de winkel van gedaagde. Droger voldoet niet aan verwachtingen. Eiseres beroept zich op de bedenktermijn van veertien dagen en deelt mede dat zij de droger terug naar de winkel komt brengen en het aankoopbedrag terug wil.

Dit is een overeenkomst op afstand in de zin van 7:230g lid 1 sub e BW. De overeenkomst was immers al tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding terwijl het persoonlijk contact pas daarna plaatsvond, namelijk bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

Eiseres heeft de overeenkomst tijdig ontbonden. Overigens staat het een consument vrij de koopovereenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden binnen de herroepingstermijn. Gelet hierop is de vraag of de algemene (garantie)voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn niet relevant. De gevorderde terugbetaling van de koopprijs zal dan ook worden toegewezen.

Op grond van artikel 6:230s lid 1 BW rust op [eiseres] in geval van herroeping de verplichting de droger aan [gedaagde] terug te sturen. Zij heeft dit niet gedaan. Gelet op de hardnekkige weigering van [gedaagde] de droger terug te nemen en het gegeven dat een droger een goed is dat niet makkelijk teruggestuurd kan worden, zal de kantonrechter [eiseres] hier alsnog in de gelegenheid toe stellen. Artikel 6:230s lid 2 BW bepaalt dat de consument de kosten van het terugzenden van het goed draagt, tenzij de handelaar heeft nagelaten de consument mede te delen dat hij deze kosten moet dragen. Gedaagde heeft niet gesteld dat zij bij [eiseres] kenbaar heeft gemaakt dat retourkosten door de koper voldaan moeten worden zodat ook dit deel van de vordering kan worden toegewezen.

Categorie├źn: E-commerce, Online veilingen-marktplaats

Tags: , , , , , , , , , ,