Rechtbank Rotterdam 15-01-2021 (Onrechtmatige daad,Vrijheid van meningsuiting) ECLI:NL:RBROT:2021:197

Rechtbank Rotterdam 15-01-2021 (Onrechtmatige daad,Vrijheid van meningsuiting) ECLI:NL:RBROT:2021:197

Onrechtmatige daad. Vrijheid van meningsuiting. Een burgemeester heeft een bericht op Twitter geplaatst waarin hij verwijst naar een speech van een politicus van een andere politieke partij. Bij dat bericht heeft hij afbeeldingen gevoegd van boeken over het fascisme en nationaalsocialisme.  Hier staan twee rechten tegenover elkaar

Deze twee rechten zijn in beginsel gelijkwaardig, zodat steeds moet worden beoordeeld welk recht in het concrete geval zwaarder moet wegen.

Kantonrechter oordeelt dat gedaagde met zijn bericht het gedachtegoed van Baudet en Forum voor Democratie weliswaar in verband heeft gebracht met het fascisme en het nationaalsocialisme, maar dat deze uitlating valt binnen de grenzen van de vrijheid van uiting omdat het een waardeoordeel betreft dat is geuit in het kader van het publieke debat en heeft daarom niet onrechtmatig gehandeld.  Een uitlating over een politieke partij of over de leider van die partij is in beginsel niet onrechtmatig tegenover de kiezers van die partij, ook niet als die door het bericht diep zijn geraakt.

Categorieën: Onrechtmatige daad, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , ,