Rechtbank Rotterdam 15 juni 2010 (decibel.nl), LJN BN0881 (ECLI:NL:RBROT:2010:BN0881)Rechtbank Rotterdam 15 juni 2010 (decibel.nl), ECLI:NL:RBROT:2010:BN0881, LJN BN0881

Deze zaak betreft een executiegeschil waarin het gaat om de vraag of eiser al of niet heeft voldaan aan een door het gerechtshof te Amsterdam uitgesproken veroordeling en of eiser in verband daarmee dwangsommen heeft verbeurd.


Gegeven het feit dat SIDN een speciaal formulier hanteert voor het doorgeven van een wijziging in de domeinnaamhouder, lag het immers zozeer voor de hand de overdracht langs die weg te bewerkstelligen dat van eiser redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat hij (daarnaast ook) andere wegen zou bewandelen.


DMI heeft het op 16 maart 2010 door eiser toegezonden SIDN formulier niet willen ondertekenen. De daarvoor aangevoerde gronden (een door eiser gestelde onredelijke voorwaarde en de vrees zich schuldig te maken aan antedatering) overtuigen niet.


Met DMI is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door eiser gegeven opdracht tot het doorlinken van de website www.decibel.nl naar de website van DMI nog niet met zich meebracht dat aan de veroordeling was voldaan. Daarmee was DMI immers nog niet geregistreerd als enig rechthebbende op de domeinnaam decibel.nl, wat nu juist de bedoeling was.


Heeft eiser reeds op 10 maart 2010 het SIDN formulier per e-mail aan DNI verzonden? Zelfs als het bericht verzonden is, kan niet worden gezegd dat eiser eerder dan op 16 maart 2010 aan de veroordeling heeft voldaan. Gelet op de formulering van de veroordeling lag de verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van de wijziging in de registratie primair bij eiser. Onder die omstandigheden kon eiser er niet mee volstaan het formulier per e-mail aan DMI toe te sturen zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat het bericht door wat voor oorzaak ook niet was aangekomen of in het ongerede was geraakt. Eiser had zich tijdig ervan moeten vergewissen dat het formulier in goede orde door DMI was ontvangen en van de inhoud kennis was genomen.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, E-mail, Executiegeschillen, nocategory, Redirect

Tags: , , , , , , , ,