Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2017 (telefoontirades op YouTube), ECLI:NL:RBROT:2017:6658

Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2017 (telefoontirades op YouTube), ECLI:NL:RBROT:2017:6658

De verdachte heeft gedurende een langere periode stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster door onder andere het herhaaldelijk, zeer frequent, opnemen van telefonisch contact met aangeefster of collega’s van Bureau Jeugdzorg. In deze telefoongesprekken was de toon van verdachte telkens dreigend van aard en liet de verdachte zich zeer grievend en beledigend uit jegens aangeefster. Voorts maakte de verdachte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster door telefoongesprekken die hij met haar had op YouTube te plaatsen. Daarnaast heeft de verdachte er voor gekozen om aangeefster in het openbaar mondeling te beledigen door het plaatsen van bijschriften als “de liegende gezinsvoogd van bureau Rotterdam”, “de liegende gezinsvoogd van bureau Jeugdzorg Rotterdam” en is aangeefster tijdens telefoongesprekken voor “kinderverkrachter” uitgemaakt.

Naast voornoemde feiten met betrekking tot stalking en belediging zijn door verdachte tevens bedreigingen geuit door tijdens telefoongesprekken bewoordingen te gebruiken als: “Geef onmiddellijk mijn dochter terug, anders ga je er aan; ik ga je opwachten” en/of “Terroristen, Bureau Jeugdzorg gaat eraan”. Daarnaast is door de verdachte ook een sms-bericht aan aangeefster verstuurd waarin zij met de dood bedreigd is.

De verdachte ontkent de hem ten laste gelegde feiten en geeft aan dat al zijn gedragingen zijn verricht uit “noodweer tegen hetgeen door anderen zijn gezin is aangedaan”. Ook indien er beslissingen zijn genomen door instanties waar de verdachte het niet mee eens is, dan rechtvaardigt dit nog niet de handelingen die de verdachte heeft verricht.

Volgt veroordeling tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 80 uren werkstraf waarvan 40 uren voorwaardelijk.

Categorieën: Bedreiging, Belaging, Belediging (strafrecht), Filmpjes op internet

Tags: , , , , , , , , , ,