Rechtbank Rotterdam 16 mei 2013 (Diginotar), LJN CA1010 (ECLI:NL:RBROT:2013:CA1010)Rechtbank Rotterdam 16 mei 2013 (Diginotar), ECLI:NL:RBROT:2013:CA1010, LJN CA1010

Er is vastgesteld dat bij Diginotar sprake is geweest van een ernstige inbraak en compromittering van de systemen die werden gebruik voor de aanmaak van gekwalificeerde certificaten, waardoor de betrouwbaarheid van de door Diginotar uitgegeven certificaten ter discussie stond. Gezien het feit dat de gevolgen van de compromittering van de servers niet meer ongedaan konden worden gemaakt en er activiteiten dan wel diensten zijn verricht die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Tw, had verweerder Autoriteit Consument en Markt (voorheen OPTA) naar het oordeel van de rechtbank geen andere keus dan op grond van artikel 2.2, vierde lid, aanhef en onder b, van de Tw, zonder hersteltermijn, tot beëindiging van de registratie van Diginotar als certificatiedienstverlener over te gaan.


Categorie├źn: Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , , ,