Rechtbank Rotterdam 16 oktober 2015 (Ambachtzorg), ECLI:NL:RBROT:2015:7637

Rechtbank Rotterdam 16 oktober 2015 (Ambachtzorg), ECLI:NL:RBROT:2015:7637

Geschil over publicaties op Facebook en Twitter over klachten omtrent verzorging van een oude meneer. Uitlatingen niet onrechtmatig.

Gedaagde heeft op haar eigen Facebookpagina en Twitteraccount meerdere uitlatingen gedaan omtrent de kwestie met Ambachtzorg. Het gaat hier om een geruime tijd geleden gedane uitingen op een vluchtig medium, waardoor kennisname van deze uitingen in beginsel slechts zal plaatsvinden na een specifiek daarop gerichte zoekactie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat gedaagde zeer actief is op Facebook waardoor uitingen aldaar relatief snel “uit beeld verdwijnen”. Derhalve is de voorzieningenrechter van oordeel dat, waar Ambachtzorg enige tijd na de datum van publicatie nog een (spoedeisend) belang had om deze uiting te doen verwijderen, zij dit thans niet meer heeft.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Twitter

Tags: , , , ,