Rechtbank Rotterdam 18 april 2011 (onwetende DollarRevenue associate), LJN BQ2122 (ECLI:NL:RBROT:2011:BQ2122)Rechtbank Rotterdam 18 april 2011 (onwetende DollarRevenue associate), ECLI:NL:RBROT:2011:BQ2122, LJN BQ2122


Beroep van eiser tegen besluit van verweerder Opta om hem een boete op te leggen wegens overtreding van art. 4.1. Bude. Eiser was affiliate met DollarRevenue en kreeg uitbetaald voor het plaatsen van software op computers van eindgebruikers.


Eiser door X veelvuldig op de hoogte werd gehouden van zijn activiteiten en vorderingen. Dit neemt echter niet weg dat hieruit niet kan worden opgemaakt dat eiser er tot in detail van op de hoogte was waar de verrichtingen van X feitelijk uit bestonden. Zo heeft eiser consequent verklaard dat hij maar zeer beperkt op de hoogte was van de betekenis van de technische termen die X bezigde en dat hij dacht dat X met ‘installs’ bedoelde het verschijnen van ‘reclamebanners’ op de schermen van eindgebruikers, maar dat hij niet wist dat X software plaatste en zich toegang verschafte tot gegevens op computers van eindgebruikers. Dat X tijdens een verhoor heeft verklaard dat eiser ‘dondersgoed wist wat daar gebeurde (..)’ is ontoereikend om eiser te kunnen aanmerken als (mede)overtreder. In dat verband stelt de rechtbank vast dat uit de verklaringen van X niet blijkt hoe gedetailleerd eiser op de hoogte was van hetgeen X deed en dat verweerder heeft nagelaten daarover nadere vragen aan X te stellen.
Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat eiser de wens heeft gehad om door middel van elektronische communicatienetwerken toegang te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een abonnee of gebruiker van openbare elektronische communicatie dan wel dat eiser gegevens wenste op te slaan in de randapparatuur van de abonnee of gebruiker van openbare elektronische communicatiediensten. De omstandigheid dat eiser middelen en personalia ter beschikking stelde, dat hij meedacht en adviezen gaf, dat hij voortdurende interesse heeft getoond in de opbrengsten, dat hij contact heeft gehad met DollarRevenue en dat hij op de hoogte was van klachten van een buitenlandse overheid, kan aan het voorgaande niet afdoen, omdat daarmee niet komt vast te staan dat eiser toegang wenste te verkrijgen en gegevens wenste op te slaan zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Bude.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory, Spyware

Tags: , , , ,