Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017 (canvasfoto), ECLI:NL:RBROT:2017:5476

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2017 (canvasfoto), ECLI:NL:RBROT:2017:5476

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het bestaan van een mondelinge samenwerkingsovereenkomst vaststaat, zoals reeds blijkt uit de feiten zoals die onder 2 zijn vastgesteld. Vaststaat dat partijen zijn overeengekomen samen te werken om de onderneming achter <canvasfoto.nl> tot een succes te maken.

In dit kort geding is het niet voldoende aannemelijk dat eiser zijn eigendomsrecht ten aanzien de handelsnaam Canvasfoto en de domeinnaam <canvasfoto.nl> niet wilde kwijtraken en dat sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde, zoals door eiser is gesteld.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) achtte gedaagde kennelijk bevoegd als gevolmachtigde van eiser op te treden in het kader van het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van <canvasfoto.nl>. Blijkens de stellingen van eiser en de toelichting ter zitting staat vast dat gedaagde gevolmachtigd was om wat betreft de software en de applicatie achter <canvasfoto.nl> namens eiser handelingen te verrichten. In dit kort geding kan niet worden vastgesteld of die volmacht zich ook uitstrekte tot deze specifieke handeling, maar kennelijk was SIDN in de veronderstelling dat die volstond, zodat in dit kort geding niet zonder meer de juistheid van de stelling van eiser kan worden aangenomen dat gedaagde niet gevolmachtigd was.

In de onderhavige situatie is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, niet onaannemelijk dat het de bedoeling van partijen is geweest, althans dat gedaagde erop mocht vertrouwen, dat met het overeenkomen van de samenwerking, en de inbreng van <canvasfoto.nl> in de nieuwe onderneming, ook het gebruiksrecht ten aanzien van de inhoud van <canvasfoto.nl> werd verleend. Het gebruik van <canvasfoto.nl>, en de inhoud daarvan, is immers de reden geweest om samen te gaan werken.

Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht

Tags: , ,