Rechtbank Rotterdam 19 april 2012 (Artiq), LJN BW3358 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358)Rechtbank Rotterdam 19 april 2012 (Artiq), ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358, LJN BW3358


Beroep tegen bestuurlijke boetes opgelegd door de Consumentenautoriteit.


Ten aanzien van de informatie verplichting oordeelt de rechtbank dat op basis van artikel 3:15d BW moet de verlener van diensten de voorgeschreven gegevens gemakkeljk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken voor afnemers van de dienst. Aan deze vereisten wordt voldaan ook als de gegevens niet op de eerste landingspagina beschikbaar zijn. Van belang is dat de gegevens transparant aanwezig zijn en eenvoudig te raadplegen, dit was voor een deel van de gegevens het geval nu deze gegevens na twee keer klikken op de pagina zelf beschikbaar waren. Als dergelijke gegevens te raadplegen zijn via een link dan moet deze link dit voldoende duidelijk maken. Het feit dat contactgegevens te vinden zijn in de algmene voorwaarden, welke toegankelijk zijn via de link ‘Algemene Voorwaarden’ is onvoldoende om aan de eisen van 3:15d BW te voldoen.


Vervolgens gaat de rechtbank in op de mogelijk oneerlijke handelspraktijken van Artiq Mobile via internet. De rechtbank volgt op veel punten de Consumentenautoriteit en oordeelt dat het ontbreken van essentiele informatie en het in strijd handelen met de SMS-Gedragscode, en daarmee samenhangede SMS-Reclame Code, in dit geval leidt tot oneerlijke handelspraktijken op grond van de artikelen 6:193c, 6:193d in samenhang met 6:193e en 6:193f BW wat leidt tot overtreding van artikel 8.8 Whc.


Het feit dat bepaalde informatie pas beschikbaar wordt voor de consument als deze naar beneden scrolt op de website levert géén overtreding op van artikel 6:193c eerste lid, aanhef en onder a BW.


Categorieën: Algemene voorwaarden, Bestuursrecht, Consumentenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,