Rechtbank Rotterdam 19 december 2014 (Steens tegen Stone), ECLI:NL:RBROT:2014:10701

Rechtbank Rotterdam 19 december 2014 (Steens tegen Stone), ECLI:NL:RBROT:2014:10701

Voor zover voor internetrecht van belang: Nu eiser Steens niet betwist heeft dat het gebruikelijk was dat gedaagde buiten kantooruren thuis werkte en dat zij dit ook van hem verwachtte en bevestigd heeft dat medewerkers van Steens de op @steensconsultants.nl eindigende e-mails buiten kantoor alleen konden inzien, hetgeen betekent dat, zoals gedaagde Stone c.s. heeft aangevoerd, er niet in de als bijlagen bij de e-mails gevoegde bestanden gewerkt kon worden, is de kantonrechter van oordeel dat Steens voornoemd verweer van Stone c.s. onvoldoende weersproken heeft. Weliswaar brengt het voorgaande met zich dat gedaagde bedrijfsinformatie van Steens in zijn bezit heeft gehad, maar gelet op het feit dat  Steens hier (stilzwijgende) toestemming voor gegeven heeft door te verlangen van werknemers dat zij thuis werkten, terwijl zij wist of behoorde te weten dat het niet mogelijk was om op het netwerk van Steens opgeslagen documenten buiten kantoor te raadplegen en te bewerken c.q. dat de op @steensconsultants.nl eindigende e-mails buiten kantoor slechts konden worden ingezien, kan hier niet uit geconcludeerd worden dat gedaagde zijn geheimhoudingsbeding overtreden heeft door bedrijfsinformatie zonder toestemming van Steens in zijn bezit te nemen. Dat gedaagde de hiervoor bedoelde e-mails na verzending naar zijn privé-e-mailadres verwijderd heeft, maakt voornoemd oordeel niet anders.

De gegevens van 35 van de 38 finance professionals waren via LinkedIn beschikbaar en het is niet ondenkbaar dat Stone de gegevens via die weg bemachtigd heeft. Weliswaar waren de gegevens van 3 van de 38 finance professionals niet via internet te raadplegen, maar nu niet uitgesloten kan worden dat dit relatief kleine aantal professionals zelf contact met Stone opgenomen heeft, kan dit niet tot het oordeel leiden dat hun gegevens afkomstig zijn uit voornoemd bestand en dus ook niet dat gedaagde het bestand aan Stone ter beschikking heeft gesteld.

Ten slotte heeft Steens aangevoerd dat niet in te zien valt waarom voornoemde werknemers niet via de iPad en mobiele telefoon door hebben kunnen werken. Nu nergens uit blijkt waarom Stone c.s. hun werkzaamheden niet op een andere manier hebben kunnen verrichten, Stone c.s. enkel heeft gesteld dat voornoemde werknemers volledig in beslag waren genomen door het gelegde beslag, is de kantonrechter van oordeel dat dit verweer slaagt.

Categorieën: Arbeidsrecht, E-mail

Tags: , , , , , , , , ,