Rechtbank Rotterdam 2 februari 2011 (MyLastMAN), LJN BP6241 (ECLI:NL:RBROT:2011:BP6241)Rechtbank Rotterdam 2 februari 2011 (MyLastMAN), ECLI:NL:RBROT:2011:BP6241, LJN BP6241

Het merkgebruik in de domeinnaam deed afbreuk aan de reputatie van het merk. De website was bedoeld als “klaagsite” en de naam van die site “MyLastMAN” heeft onmiskenbaar en kennelijk bewust een negatieve strekking ten aanzien van de producten van MAN, naar van algemene bekendheid is te achten: de producent van motorvoertuigen. Deze naam sloot ook aan bij de negatieve inhoud van de website. De tegenwerping dat de naam even goed zou kunnen duiden op een website over mannen kan niet serieus worden genomen. Derhalve deed ook het merkgebruik in de domeinnaam (en metatag) afbreuk aan de reputatie van het merk.


Op zichzelf was NHG c.s. gerechtigd haar klachten over MAN c.s., haar producten en dienstverlening in de openbaarheid te brengen, ook in zeer ruime kring, waarbij het gebruik van het woordmerk MAN uit de aard van de zaak noodzakelijk was. Dat het hierbij vooral ging om het eigen zakelijk belang van NHG c.s. en dat deze publiciteit blijkbaar (ook) diende om MAN c.s. onder druk te zetten, maakte dat gebruik nog niet ongeoorloofd. Ook het in dat kader aanbieden van een plaats waar anderen met soortgelijke klachten over MAN terecht konden moet, gelet op de vrijheid van meningsuiting in beginsel toelaatbaar worden geacht.


De mededelingen van NHG c.s. over het langlopende conflict en de houding die MAN c.s. daarin hadden ingenomen, acht de rechtbank weliswaar wat tendentieus maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Het standpunt van MAN c.s. werd ook op de site vermeld. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten. Het optreden van NHG c.s. was kennelijk bedoeld om MAN c.s. onder druk te zetten, waarbij de kans bestond op aanmerkelijke schade voor MAN c.s., maar de rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat dit optreden in de gegeven omstandigheden moet worden aangemerkt als disproportioneel. Geen merkinbreuk en geen onrechtmatige publicaties.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Klaagsites, Merkenrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,