Rechtbank Rotterdam 20 juni 2012 (“onbeperkt” breedband internet), LJN BX4167 (ECLI:NL:RBROT:2012:BX4167)Rechtbank Rotterdam 20 juni 2012 ("onbeperkt" breedband internet), ECLI:NL:RBROT:2012:BX4167, LJN BX4167


Rechtsvraag: had gedaagde, gelet op de reclame-uitingen van Telfort, erop bedacht moeten zijn dat er aan het product "Maximaal online" een datalimiet was verbonden en dat zij bij overschrijding van deze limiet extra kosten voor internet verschuldigd zou zijn? Rechtbank: nee. Blijkens de door gedaagde in het geding gebrachte stukken heeft Telfort op haar website bij de omschrijving van het abonnement "maximaal online" vermeld dat ‘onbeperkt’ breedband internet deel uitmaakt van het abonnement. Voorts is van betekenis, dat niet in het contract of in de algemene voorwaarden staat vermeld dat sprake is van een datalimiet, maar dat dit alleen wordt gnoemd in een aparte tarievenlijst die als blijlage bij de algemene voorwaarden is gevoegd.


De stelling van Telfort dat bij de omschrijving van het abonnement het woord "onbeperkt" tussen aanhalingstekens staat en daaruit volgt dat dit woord niet onbeperkt in de absolute zin van het woord betekent, wordt verworpen. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde hieruit niet heeft kunnen afleiden dat mogelijk sprake zou zijn van een verbruikslimiet. Wanneer in reclame-uitingen sprake is van een abonnement met een onbeperkte limiet voor het gebruik dient de verkoper van het abonnement zich daar aan te houden, tenzij zij op een duidelijke wijze kenbaar maakt dat er toch van een limiet sprake is. Door alleen in een bijlage bij de algemene voorwaarden de limiet op te nemen, heeft Telfort het moeilijk gemaakt om kennis te nemen van deze, toch essentiële, beperking van het abonnement. In relatie tot de ondubbelzinnige reclame-uiting die op het tegendeel wijst, heeft Telfort niet, althans onvoldoende, voldaan aan de plicht om de koper op een duidelijke wijze over de beperkingen van het abonnement te informeren.


Categorie├źn: Internettoegangsdiensten, nocategory

Tags: , ,