Rechtbank Rotterdam 21 maart 2013 (abonnee ≠ gebruiker), LJN BZ5151 (ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5151)Rechtbank Rotterdam 21 maart 2013 (abonnee ≠ gebruiker), ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5151, LJN BZ5151

Boete opgelegd door OPTA wegens overtreding van het spamverbod in oude formulering, dat wil zeggen beperkt tot abonnees die natuurlijke personen zijn.


Omdat de bestuurlijke boete een punitieve sanctie is, rust op verweerder OPTA de bewijslast dat artikel 11.7, eerste lid, van de Tw is overtreden. In het geval van het versturen van spam betekent dit dat verweerder dient te bewijzen dat e-mailberichten zijn overgebracht aan abonnees en bovendien – tot de wetswijziging van 1 oktober 2009 – dat deze abonnees natuurlijke personen zijn. Dit vergt onderzoek door verweerder, waarvan niet is gebleken. Verweerder heeft betoogd dat bij ieder gebruik van een e-mailadres een abonnee is betrokken. De rechtbank overweegt dat er weliswaar van kan worden uitgegaan dat achter elk e-mailadres een gebruiker zit, maar dat de groep gebruikers niet geheel samenvalt met de groep abonnees (zie de memorie van toelichting op de genoemde wetswijziging, TK 2010-2011, 32 549, nr. 3).


Categorieën: nocategory, Spam

Tags: , , , , ,