Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 (Hogeschool Rotterdam), ECLI:NL:RBROT:2018:2421

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 (Hogeschool Rotterdam), ECLI:NL:RBROT:2018:2421

De verdachte heeft zich gedurende ruim negen maanden meerdere malen schuldig gemaakt aan computercriminaliteit. Hij heeft studenten van de Hogeschool Rotterdam een e-mail gestuurd, als ware deze afkomstig van de Hogeschool, waarin de studenten werd gemeld dat zij eenmalig het collegegeld handmatig moesten overmaken.

Ook heeft hij medewerkers van een ziekenhuis een e-mail gestuurd met het bericht dat er een taak voor hen klaarstond in het personeelszakensysteem. De e-mail bevatte ook een link naar, wat later bleek, een nagebootst personeelszakensysteem. Van de medewerkers die inlogden op het nagebootste systeem, verwierven de verdachte en zijn mededaders de inloggegevens. Daarmee logde hij in op het echte personeelszakensysteem, waarna hij hun bankrekeningnummers wijzigde in die van een katvanger.

Volgens de verdachte hebben hij en zijn mededaders deze werkwijze ook toegepast bij een bedrijf.  Ook daar heeft hij de bankrekeningnummers van werknemers gewijzigd in die van een katvanger, waardoor de salarissen van die werknemers op de rekening van die katvanger werden overgemaakt.

De verdachte was zelf student aan de Hogeschool Rotterdam en stagiair bij het bedrijf en het ziekenhuis. Daardoor had hij toegang tot de e-mailadressen van de slachtoffers en kon hij ook e-mails en computersystemen nabootsen.

Volgt veroordeling tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en € 1500 geldboete.

Categorieën: Computercriminaliteit, E-mail, Hyperlinks, Phishing

Tags: , , , , , , , , , , ,