Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013 (Syriëganger), ECLI:NL:RBROT:2013:8266Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2013 (Syriëganger), ECLI:NL:RBROT:2013:8266

Voor wat betreft opruiïng wordt tot een bewezenverklaring gekomen, niettegenstaande de mogelijkheid dat een of meer gegevens die zijn opgenomen in de tenlastelegging afkomstig zijn uit openbare bron. Het enkele feit dat verdachte deze wederom verspreidt kan gezien de inhoud en strekking van de betreffende informatie niet in de weg staan aan bewezenverklaring en kwalificatie: waar het immers om gaat is dat verdachte aan de inhoud van een opruiend geschrift of afbeelding – en daar is hier gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen sprake van – ruchtbaarheid wil geven of vermeerderen.


De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare handelingen ter voorbereiding van brandstichting dan wel het teweegbrengen van een ontploffing. Hiertoe heeft de verdachte op het internet verschillende websites geraadpleegd met betrekking tot het fabriceren van explosieven en heeft hij, eveneens via internet, ontstekingslont, aluminiumpoeder en een gasflesje aangeschaft.


Met dit voornemen en de daartoe gepleegde strafbare voorbereidingshandelingen heeft de verdachte een ernstig misdrijf gepleegd. Zou het zijn gekomen tot uitvoering van het voorgenomen misdrijf, dan was het voor de verdachte voorzienbaar dat daarmee gemeen gevaar voor goederen en (levens)gevaar voor personen te duchten was en daar moet het de verdachte ook om te doen zijn geweest. Dit misdrijf moet, gelet op de inhoud van het dossier, worden bezien in een terroristisch kader, te weten dat van deelname aan de gewapende jhad in Syrië. Immers, in het dossier zijn diverse mailwisselingen, chatgesprekken en films opgenomen waaruit blijkt dat de verdachte het jihadistische gedachtegoed aanhangt.


De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het verspreiden van afbeeldingen en een geschrift ter opruiing, door op internetsites films en een tekst te plaatsen die oproepen tot de gewapende jihad, alsook door daaromtrent op het forum van die websites een discussie te starten.


Categorieën: Discriminatie, Filmpjes op internet, haat opruiïng, nocategory

Tags: , , , , , , , ,