Rechtbank Rotterdam 23 september 2008 (paspoort), LJN BF2554 (ECLI:NL:RBROT:2008:BF2554)
Rechtbank Rotterdam 23 september 2008 (paspoort), LJN BF2554 (ECLI:NL:RBROT:2008:BF2554)

Partiële vrijspraak van medeplegen hennepteelt: in zijn algemeenheid valt niet aan te geven of het verlenen van hulp aan een ander bij de opbouw van een hennepkewekerij voldoende is voor medeplegen van hennepteelt. In casu is het regelen van een schakelbord onvoldoende om te kunnen spreken van een nauwe en bewuste samenwerking. Geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige teelt, nu niet is gebleken dat verdachte eerder bemoeienis heeft gehad met een hennepkwekerij en de hennepplanten vrij amateuristisch werden onderhouden. Betrokkenheid bij de hennepkwekerijen maakt niet direkt dat de verdachte ook heeft deelgenomen aan de diefstal van elektriciteit. Vrijspraak ter zake van deelneming aan een organisatie als bedoeld in art. 140 Sr of 11a Ow, nu onvoldoende is komen vast te staan dat het samenwerkingsverband (reeds) een zekere duurzaamheid bezat en er evenmin sprake was van een gestructureerde samenwerking. Vrijspraak ter zake van heling.


Categorie├źn: Identiteitsfraude, nocategory