Rechtbank Rotterdam 24 mei 2019 (419-fraude), ECLI:NL:RBROT:2019:4195

Rechtbank Rotterdam 24 mei 2019 (419-fraude), ECLI:NL:RBROT:2019:4195

Eiseres heeft onder valse voorwendselen geld overgemaakt naar de bankrekening van gedaagde, die zij via Facebook kende.

Gedaagde heeft op zijn bankrekening € 10.000,00 van eiseres ontvangen. Gedaagde heeft verklaard eiseres niet te kennen en dat er tussen hen geen overeenkomst bestond op grond waarvan eiseres verplicht was dit bedrag op de rekening van gedaagde te storten. In het maatschappelijk verkeer mag in een dergelijk geval van de ontvanger van het geld ( gedaagde ) verwacht worden dat hij uitzoekt of probeert uit te zoeken waar dit geld vandaan komt en waarom dit bedrag op zijn rekening is gestort, bijvoorbeeld, en dat ligt het meest voor de hand, door de bank te bellen. Totdat er duidelijkheid bestaat over de herkomst en de bestemming van het geld, mag het geld in ieder geval niet van de bankrekening worden gehaald.

Als ervan uitgegaan wordt dat het verhaal van gedaagde klopt, moet de conclusie getrokken worden dat gedaagde ervan op de hoogte was dat eiseres een bedrag op zijn rekening zou storten en dat dit bedrag zo snel mogelijk, op een vage manier via tussenpersonen, naar Nigeria moest. Dit moet betekenen dat gedaagde in het ‘complot’ zit, althans dat hij verwijtbaar nagelaten heeft naar de achtergrond van deze transactie te vragen en klakkeloos iets gedaan heeft waarvan hij had moeten begrijpen dat het geen zuivere koffie was. Het klakkeloos uitvoeren van een dergelijke transactie is ook in strijd met wat volgens ongeschreven recht betaamt in het maatschappelijk verkeer.

Categorieën: Financiële dienstverlening, Onrechtmatige daad

Tags: , , , , ,