Rechtbank Rotterdam 25 januari 2006 (verplaatsen kabels), LJN AV6379 . (ECLI:NL:RBROT:2006:AV6379)Rechtbank Rotterdam 25 januari 2006 (verplaatsen kabels),
ECLI:NL:RBROT:2006:AV6379, LJN
AV6379
ECLI:NL:RBROT:2006:AV6379, LJN AV6379">korte inhoud.

Lelystad heeft in verband met het voornemen om gronden langs de Polderdreef in de gemeente Lelystad te verkopen ten behoeve van woningbouw en deze gronden bouwrijp op te leveren. Hiervoor heeft de gemeenste de KPN opgedragen om in de periode van 6 november 2000 tot uiterlijk 22 december 2000 haar kabels in het tracé op eigen kosten te verplaatsen op de wijze zoals op een op 10 december 1999 aan KPN verzonden tekening is aangegeven. KPN heeft op grond van AWB bezwaar gemaakt bij de gemeente Lelystad. Lelystad heeft deze bezwaar op grond van AWB 6:15doorgezonden naar OPTA.

Bij besluit heeft OPTA in het geschil tussen KPN en Lelystad beslist dat KPN de kosten dient te dragen voor het verleggen van de interlokale kabels in het tracé. Het door KPN hiertegen gemaakte bezwaar heeft verweerder bij het bestreden besluit ongegrond verklaard.

Dit besluit werd door de rechtbank vernietigd omdat zij van oordeel was dat OPTA niet bevoegd was te oordelen over de voorwaarden. In hoger beroep heeft het CBB bij uitspraak geoordeeld dat OPTA daartoe wel bevoegd is. Het CBB heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd en de zaak teruggewezen naar de rechtbank.

OPTA heeft vastgesteld dat de werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van zware machines en waarbij sleuven moeten worden gegraven voor de aanleg van de riolering door het niet verleggen van de kabels worden belemmerd en niet afgerond kunnen worden. OPTA acht hiermee de noodzaak van het verplaatsen van de kabels ten opzichte van de voorgenomen werkzaamheden, maar ook ten opzichte van de bescherming van de integriteit van het netwerk van KPN, voldoende aangetoond.

De rechtbank is van oordeel dat hiermee het bestaan van de noodzaak tot het verplaatsen van de kabels onvoldoende gemotiveerd is. De noodzaak tot het verplaatsen van kabels wordt niet louter bepaald door de vaststelling dat de aanwezigheid. Er dient tevens een afweging gemaakt te worden van de kosten die met verplaatsing zijn gemoeid en de kosten van andere oplossingen, zoals het tijdelijk optillen van de kabels of het op een andere hoogte leggen van de kabels.

De rechtbank veroordeelt OPTA tot vergoeding griffierechten en proceskosten aan KPN


Categorie├źn: nocategory

Tags: