Rechtbank Rotterdam 25 januari 2010 (blogspot), LJN BL0900 (ECLI:NL:RBROT:2010:BL0900)Rechtbank Rotterdam 25 januari 2010 (blogspot), ECLI:NL:RBROT:2010:BL0900, LJN
BL0900

Eiseres is lerares op school van verweerder. Op website van haar echtgenoot (blogspot) staan verhalen over school. Sommige collega’s hebben hun ongenoegen geuit over de inhoud van de blogspot. Zij geven aan zichzelf of collega’s in de gebruikte bijnamen en de verhalen te herkennen, zij stellen dat de verhalen een onjuiste voorstelling van zaken geven, en zij delen mee dat zij het vertrouwen in eiseres kwijt zijn of zich niet meer veilig te voelen. Twee collega’s geven aan dat zij aangifte zullen gaan doen wegens smaad.
Met eiseres is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat zij haar echtgenoot heeft voorzien van informatie, met het doel deze op de blogspot in verhaalvorm te (laten) publiceren. Zij stelt terecht dat tussen echtgenoten of partners, die een werkplek en collega’s delen, gewoonlijk zal worden gesproken over het werk. Van een in dit verband overschrijden van de grenzen van het ingevolge het eerste lid van artikel 125a van de AW toelaatbare is dan ook niet gebleken.
Voorts valt niet in te zien op grond van welke rechtsregel verweerder van eiseres kan en mag verwachten dat zij afstand neemt van het handelen van haar echtgenoot.
Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat voldoende is gebleken dat met betrekking tot eiseres binnen de school sprake was van verstoorde arbeidsverhoudingen.


Categorieën: Ambtenarenrecht, nocategory, School, Weblog

Tags: , , ,