Rechtbank Rotterdam 25 januari 2017 (teruggave van onttrokken bestanden), ECLI:NL:RBROT:2017:642

Rechtbank Rotterdam 25 januari 2017 (teruggave van onttrokken bestanden), ECLI:NL:RBROT:2017:642

Wanneer een computer met een ingebouwde gegevensdrager in beslag wordt genomen, dan wordt niet alleen een stoffelijk voorwerp in beslag genomen, maar worden ook alle gegevens op de gegevensdrager in beslag genomen. In deze zaak rust het beslag op een laptop, met daarin een harde schijf, met daarop gegevens. Onttrekking van het voorwerp laptop zonder beperking, zou tevens inhouden onttrekking van alle gegevens op de harde schijf.

Op de harde schijf van de laptop van de verdachte zijn negen bestanden aangetroffen met kinderporno. Het ongecontroleerde bezit van deze negen bestanden, met betrekking tot welke het bewezen feit is begaan, is in strijd met de wet en het algemeen belang dus deze bestanden zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Niet in geschil is dat buiten deze negen bestanden ook andere gegevens (bestanden) op de harde schijf staan. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat zich tussen deze andere gegevens, bestanden bevinden waarvan het bezit strafbaar is. Immers, onderzoek aan de hele verzameling gegevens, heeft alleen de negen bestanden opgeleverd waarvoor de verdachte zal worden veroordeeld.

Onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen laptop zonder beperking, zou betekenen dat de andere (niet strafbare) bestanden verloren gaan, terwijl niet kan worden vastgesteld dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De conclusie is dan ook dat de andere gegevens ter beschikking van de verdachte moeten worden gesteld en in zoverre zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte (vgl. rechtbank Rotterdam 20 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8345).

Het is aan het openbaar ministerie om te besluiten op welke feitelijke wijze dit plaatsvindt. De rechtbank zal daarvoor een paar handvatten geven.

Twee voor de hand liggende methoden van verstrekking van de andere gegevens zijn deze:

  1. Op de in beslag genomen harde schijf worden de negen bestanden zodanig gewist dat het terughalen van deze bestanden niet meer mogelijk is. Na het wissen van de negen bestanden kan de harde schijf dan worden teruggegeven.
  2. De verdachte levert een (lege) gegevensdrager aan, waarop de politie de andere gegevens kopieert.

Deze methoden sluiten andere methoden niet uit en zijn slechts bedoeld als mogelijke werkwijze; het is aan het openbaar ministerie om hier verder gevolg aan te geven. In elk geval wordt niet van het openbaar ministerie verlangd dat het zelf een lege gegevensdrager aanschaft om de andere gegevens op te kopiëren: dit ligt op de weg van de verdachte.

Categorieën: Kinderporno, Strafvordering

Tags: , , , ,