Rechtbank Rotterdam 25 juli 2007 (Releases4U), LJN BB0268. (ECLI:NL:RBROT:2007:BB0268)
Rechtbank Rotterdam 25 juli 2007 (Releases4U), LJN BB0268. (ECLI:NL:RBROT:2007:BB0268)

1. Verwerping van diverse niet-ontvankelijkheids verweren, onder andere met betrekking tot de start van het onderzoek, de verdenking op grond van het dossier van de stichting Brein (belangenbehartiger van de rechthebbenden op het auteursrecht) en de wijze van onderzoek van de computer van de verdachte. 2. Het zonder toestemming van de rechthebbenden uploaden van een auteursrechtelijke beschermd werk is een inbreuk op het auteursrecht en bovendien een overtreding van artikel 31 Auteurswet 1912, indien opzettelijk gepleegd. 2.1. Vrijspraak van (mede)plegen van opzettelijk inbreuk maken op auteursrechten door het beheren van een website met daarop hashcodes die verwijzen naar op het Peer to Peer netwerk eDonkey2000 aangeboden auteursrechtelijk beschermde werken, omdat die inbreuk niet door de beheerder wordt gepleegd, maar door de individuele bezoekers van de website, die via de hashcodes auteursrechtelijk beschermde werken hebben geupload. 2.2. Vrijspraak van medeplichtigheid aan die inbreuken. Door het beheren van de website is weliswaar de gelegenheid geboden aan de bezoekers daarvan om op eenvoudige en snelle wijze illegaal te uploaden, maar in het dossier ontbreekt het wettig bewijs van uploads door individuele bezoekers van de website. 3. Dientengevolge eveneens vrijspraak van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van opzettelijke inbreuken op auteursrechten. 4. Bewezenverklaring dat verdachte zelf meermalen auteursrechtelijk beschermde werken heeft geupload en dus opzettelijke inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van een ander.


Categorie├źn: nocategory