Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (internetspermadonor), ECLI:NL:RBROT:2016:8270

Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (internetspermadonor), ECLI:NL:RBROT:2016:8270

De rechtbank stelt voorop dat het in het algemeen uiteraard zo is dat men documenten van een ander met privacygevoelige informatie waartoe men toegang heeft niet zonder de toestemming van die ander behoort in te zien, te kopiëren en aan derden te verstrekken. De omstandigheden waaronder dat in dit geval is geschied, zijn echter wel heel bijzonder. Aan de relatie van eiser en gedaagde was een einde gekomen. Eiser was sedert een jaar tevoren zeer actief als internetspermadonor in het informele circuit. Daarbij informeerde hij de wensmoeders met wie hij contracten sloot niet over het feit dat bij hem het syndroom van Asperger was gediagnosticeerd. Gedaagde legde contact met een van die wensmoeders, X , die in dezelfde maand als gedaagde een met zaad van eiser verwekt kind had gekregen. Dat gedaagde vervolgens naar aanleiding van haar contact met X tot de conclusie kwam dat de handelwijze van eiser jegens X en jegens andere wensmoeders onbehoorlijk was, is begrijpelijk.

In de context waarin gedaagde contact met X heeft gezocht en vervolgens op eiser betrekking hebbende privacygevoelige informatie aan X heeft verstrekt, acht de rechtbank dit jegens eiser niet onrechtmatig. Daarbij is van belang dat de rechtbank van oordeel is dat eiser X – en andere wensmoeders – tevoren had behoren te informeren over het feit dat hij was gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Zulks mede gelet op het feit dat eiser ter zake daarvan volledig arbeidsongeschikt werd geacht in het kader van de Wajong.

De negatieve publiciteit, en de negatieve gevolgen die de publiciteit op immaterieel gebied kennelijk voor eiser heeft gehad, is in de visie van de rechtbank toe te rekenen aan de wijze waarop eiser in het informele circuit actief was als internetspermadonor. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Het risico dat dit breder bekend zou worden en tot ophef zou leiden, vloeit direct voort uit het eigen handelen van eiser.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,