Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2015 (mededinging Buma/Stemra), ECLI:NL:RBROT:2015:6080

Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2015 (mededinging Buma/Stemra), ECLI:NL:RBROT:2015:6080

Geschil tussen zelfstandig muziekauteur en bemiddelaar in (online rechtenbeheer) als eiser en ACM als gedaagde. Voor zover voor internetrecht van belang:

De rechtbank begrijpt het gestelde ten aanzien van YouTube aldus, dat eiser van mening is dat niet (alleen) YouTube aan Buma/Stemra een vergoeding voor het gebruik van Buma/Stemra repertoire zou moeten betalen, maar dat (ook) de gebruikers van YouTube, indien zij muziek via YouTube doorlinken naar een andere website, zoals Facebook, hiervoor aan de rechthebbende een vergoeding zouden moeten afdragen.

ACM heeft er op gewezen dat in het arrest van het HvJ EU van 13 februari 2014 (zaak C-466/72) is overwogen dat voor het embedden van muziek via een voor een ieder toegankelijke website, zoals YouTube, geen vergoeding hoeft te worden afgedragen aan de rechthebbende, omdat geen sprake is van een nieuwe openbaarmaking. Voorts is van belang dat de vergoeding die YouTube aan Buma/Stemra moet betalen voor openbaarmaking van Buma/Stemra-repertoire op YouTube het resultaat is van onderhandelingen tussen twee private partijen. Dit betreft in eerste instantie dan ook een auteursrechtelijke discussie en een private kwestie.

ACM heeft naar het oordeel van de rechtbank op goede gronden besloten op basis van prioriteringsafwegingen hier geen nader onderzoek naar te doen.

Categorie├źn: Auteursrecht, Bestuursrecht, Openbaar

Tags: , , ,