Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019 (domeinnaam en woordmerk in faillissement), ECLI:NL:RBROT:2019:2919

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019 (domeinnaam en woordmerk in faillissement), ECLI:NL:RBROT:2019:2919

De curator, zowel in die hoedanigheid als privé, heeft niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens 2NG bij de verkoop van de woordmerken en domeinnamen in het faillissement van het betrokken bedrijf. Door enerzijds de curator voor te spiegelen dat 2NG medewerking wilde verlenen aan het tot stand brengen van een combinatiedeal, maar anderzijds gelijktijdig te trachten geheel buiten de curator om  een overeenkomst met een derde tot stand te brengen waardoor de belangen van de boedel zouden worden geschaad, handelde 2NG onbehoorlijk jegens de curator. Dat de curator zich onder die omstandigheden niet bereidwillig jegens 2NG heeft opgesteld, is een logisch gevolg van de eigen handelwijze van 2NG.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Faillissement, Merkenrecht

Tags: , , , ,