Rechtbank Rotterdam 29 maart 2012 (Hypotheek Banque), LJN BW1744 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW1744)Rechtbank Rotterdam 29 maart 2012 (Hypotheek Banque), ECLI:NL:RBROT:2012:BW1744, LJN BW1744


Gedaagde DNB heeft eiser een bestuurlijke boete opgelegd wegens het gebruik van het woord bank en die boete gepubliceerd. De naam “Hypotheek Banque” werd door eiser aan de telefoon gebruikt, op diverse websites op internet, in de domeinnaam van een website, op de gevel van het pand, en op allerlei kantoorspullen.


Dat het voor eiser niet eenvoudig was om alle op het internet naar de naam Hypotheek Banque te doen verwijderen, wil de rechtbank aannemen, maar dit laat onverlet dat zij op haar eigen website ook die naam gebruikte. Dat de boete tevens openbaar is gemaakt levert geen reden op voor verdergaande matiging. De openbaarmaking is niet gericht op bestraffing maar op waarschuwing van het publiek.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , ,