Rechtbank Rotterdam 29 maart 2016 (RTBF verboden vuurwapenbezit), ECLI:NL:RBROT:2016:2395

Rechtbank Rotterdam 29 maart 2016 (RTBF verboden vuurwapenbezit), ECLI:NL:RBROT:2016:2395

In 2012 is verzoeker aldaar ten overstaan van een buitenlandse rechter strafrechtelijk veroordeeld voor verboden wapenbezit en heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf opgelegd gekregen. Op diezelfde datum heeft een lokale blogger op zijn internetwebsite een redactioneel stuk gepubliceerd met naam en foto van verzoeker. In deze publicatie zijn citaten weergegeven van het verhandelde ter terechtzitting.

Nu het verzoek strafrechtelijke persoonsgegevens betreft, geldt in beginsel het verbod van verwerking van deze gegevens zoals is bepaald in artikel 16 Wbp. Voorts is niet gebleken van een van de uitzonderinggronden die limitatief en exclusief zijn opgesomd in artikel 22 Wbp op de toepassing van het verbod tot verwerking van de strafrechtelijke persoonsgegevens. De rechtbank acht derhalve het verzoek om Google te bevelen de verwijzing naar de weblinks die voortkomen uit de zoekopdracht naar de naam van verzoeker uit de zoekresultaten te verwijderen dan wel af te schermen, reeds hierom toewijsbaar.

Hoewel een advocaat een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke verkeer door het verlenen van juridische bijstand, gaat het de rechtbank te ver om er vanuit te gaan dat iedere advocaat een zodanige maatschappelijke rol heeft dat het publiek steeds belang heeft om ervan kennis te kunnen nemen dat een advocaat strafrechtelijk is veroordeeld.

Verder moet op grond van de wet van het betreffende land het strafblad van verzoeker als geschoond worden beschouwd: hem is op 11 januari 2015 een zogenaamde schone lei (“conviction spent”) verleend.

Categorieën: Positie tussenpersonen, Privacy, WBP, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , ,