Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020 (no-reply), ECLI:NL:RBROT:2020:4882

Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020 (no-reply), ECLI:NL:RBROT:2020:4882

Het geschil tussen partijen betreft de vraag of gedaagde gehouden is tot betaling van de factuur met betrekking tot het geleverde T-shirt. Gedaagde heeft gesteld dat hij het T-shirt – tezamen met (enkele artikelen van) de eerste bestelling – heeft geretourneerd aan Zalando, hetgeen Zalando heeft betwist.

Ten aanzien van de stelling van gedaagde dat hij een tweetal e-mails aan Zalando heeft verzonden, heeft Zalando gesteld dat deze zijn verzonden naar een no-reply-adres. Deze stelling vindt steun in de door gedaagde overgelegde producties. Gedaagde moet er dan ook bekend mee worden verondersteld dat aan het betreffende e-mailadres gerichte e-mails niet door Zalando ontvangen of gelezen worden. Dat gedaagde Zalando ook telefonisch heeft benaderd en dat door Zalando zou zijn aangegeven dat het uitgezocht c.q. opgelost zou worden, is door Zalando niet betwist. Dat neemt echter niet weg dat Zalando ook in dat geval een bewijs van retourzending van gedaagde nodig gehad zou hebben om te kunnen verifiëren of het T-shirt daadwerkelijk is geretourneerd.

Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), E-commerce, E-mail

Tags: , ,