Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011 (Ctrl), IEPT20110803Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011 (Ctrl), IEPT20110803

Naar het oordeel van de rechtbank bezit het CTRL woordmerk het vermogen om de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een combinatie van een aantal hoofdletters is op zich een zeer gebruikelijk type merk, dat het publiek al snel als onderscheidingsteken zal opvatten. Dat het teken CTRL een functietoets op toetsenborden is en het relevante publiek zal weten dat het een afkorting is voor het woord ‘control’, maakt dat voor de in het geding zijnde waren en diensten niet anders.


Comtech’s gebruik van het teken ‘iCtrl’ op de beschreven wijze is aan te merken als gebruik ter onderscheiding van diensten. Daarnaast vormt het gebruik van de domeinnaam <ic-trl.eu> naar het oordeel van de rechtbank eveneens gebruik van het teken ‘iCtrl’ ter onderscheiding van de diensten van Comtech, omdat deze domeinnaam wordt gebruikt voor de website www.ictrl.eu, op welke website Comtech haar diensten onder het teken ‘iCtrl’ aanbiedt.


De rechtbank is van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen het CTRL woordmerk en het door Comtech gebruikte teken ‘iCtrl’ aanzienlijk is in zowel auditieve, visuele als begripsmatige zin.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , ,