Rechtbank Rotterdam 3 februari 2010 (OPTA vs DollarRevenu), LJN BL2092 (ECLI:NL:RBROT:2010:BL2092)
Rechtbank Rotterdam 3 februari 2010 (OPTA vs DollarRevenu), LJN BL2092 (ECLI:NL:RBROT:2010:BL2092)

Wegens overtredingen van artikel 4.1 van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) zijn aan eisers afzonderlijk (zowel rechts- als natuurlijke personen) boetes opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, dat artikel 4.1 van het Bude een groot aantal maal is overtreden, dat verweerder bevoegd was om op te treden en dat onder de naam alsmede onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband de overtredingen hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de rol van verschillende eisers heeft de rechtbank overwogen dat 2 rechtspersonen en 1 directeur terecht en 1 rechtspersoon en 1 directeur ten onrechte als overtreder van artikel 4.1 van het Bude zijn aangemerkt. De hoogte van de (aan de overgebleven drie overtreders) opgelegde boetes acht de rechtbank niet onevenredig. Beroep gegrond voor wat betreft een natuurlijk- en een rechtspersoon. Voor het overige ongegrond.


Categorie├źn: nocategory