Rechtbank Rotterdam 3 mei 2018 (partner van voetballer), ECLI:NL:RBROT:2018:5143

Rechtbank Rotterdam 3 mei 2018 (partner van voetballer), ECLI:NL:RBROT:2018:5143

De verdachte had een Instagram-account waarvan zij op enig moment de naam veranderd heeft. De verdachte had ten minste 500 volgers op deze accounts. Via deze accounts postte de verdachte in ieder geval in 2015 foto’s en teksten en creëerde daarbij doelbewust de indruk dat zij –in strijd met de werkelijkheid- een relatie had met de voetballer/slachtoffer.

Op enig moment in 2015 raakt de partner van deze voetballer, op de hoogte van het feit dat de verdachte zich op Instagram voordoet als de partner van haar vriend. Zij benadert vervolgens de verdachte alsmede drie volgers van haar Instagram-account. Een van hen confronteert de verdachte en haar volgers met de onwaarheden op haar Instagram-account. Kort daarna deactiveert de verdachte dit Instagramaccount.

Op het nieuwe Instagram-account van de verdachte vinden geen posts meer plaats met betrekking tot de voetballer. In 2016 en 2017 doet de verdachte zich tegenover collega’s nog wel voor als de partner van de voetballer.

Anders dan de officier van justitie voorstaat kan dit alles echter geen belaging opleveren.

Gesteld noch gebleken is dat het gezin van de voetballer en zijn partner enige hinder heeft ondervonden van de gedragingen van de verdachte in de periode voordat zij geconfronteerd werd met de gedragingen van de verdachte op Instagram. De verdachte heeft nooit op enige wijze de aangevers, hun kinderen, of hun familie direct benaderd.

Evenmin is gebleken dat zij door derden, daartoe dan gedreven door het gedrag van de verdachte, zijn benaderd of lastig gevallen. Zij heeft voorts op geen enkel moment de naam en afbeelding van de werkelijke partner van de voetballer gehanteerd. Van belang is ook dat de vrees van de voetballer dat een en ander voor hem negatieve financiële gevolgen zou opleveren, niet is uitgekomen. Tot slot is geen enkel bewijs voorhanden dat de verdachte zichzelf tegenover een fotograaf zou hebben voorgedaan als zijnde de partner van de voetballer.

Hieruit volgt dat in deze periode geen stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van aangevers heeft plaatsgevonden. De verdachte kan aldus geen belaging worden verweten.

Volgt vrijspraak.

Categorieën: Belaging, Identiteitsfraude, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,