Rechtbank Rotterdam 30 juni 2010 (executiegeschil SDN), LJN BN4210 (ECLI:NL:RBROT:2010:BN4210)Rechtbank Rotterdam 30 juni 2010 (executiegeschil SDN), ECLI:NL:RBROT:2010:BN4210, LJN BN4210


Rechtsvraag: in hoeverre is voldaan aan eerder vonnis? Vonnis betrof uitdrukkelijk het video-interview van eiser met X. Het kortgedingvonnis had – kort samengevat – betrekking op de plaatsing en verspreiding door SDN c.s. van dat interview en van de documenten waaraan in dat interview werd gerefereerd, voorts op het verzoek aan exploitanten van zoekmachines ter verwijdering van dat interview uit de zoekresultaten en tenslotte op het plaatsen van een rectificatie betreffende dat interview op de site van SDN.
Het kennelijke doel van de in dat vonnis gegeven veroordelingen was dat SDN c.s., voor zover zij dat in haar macht had, moest zorgen dat derden geen kennis meer konden nemen van dat interview en de daarin genoemde documenten, terwijl tevens op de site van SDN een rectificatie moest worden geplaatst zonder toegevoegd commentaar.
Bij de uitleg van het kortgedingvonnis dient aan de veroordelingen geen verdere strekking te worden toegekend dan het bereiken van dat doel.De verwijzing – al dan niet door middel van een aan te klikken link – op de eigen site van SDN naar een andere site om aldaar van het interview kennis te nemen kan niet worden aangemerkt als verspreiding door SDN c.s. zoals bedoeld in het kortgedingvonnis. Hetzelfde geldt voor een verwijzing naar het interview in een artikel van SDN c.s. op een andere site.


Als door gedaagden gesteld en door SDN c.s. niet weersproken staat vast dat "Vindex (www.vincex.nl)" een typefout bevat en dat is bedoeld "Vindex (www.vindex.nl. Gedaagden wijzen er – onweersproken – op dat op de website van SDN naar de zoekmachine van Vindex wordt verwezen.
De rechtbank merkt de juistbedoelde vermelding in het vonnis aan als een kennelijke verschrijving, die ook voor SDN c.s. kenbaar moet zijn geweest. Dat betekent dat SDN c.s. ingevolge dat vonnis een brief moesten sturen aan Vindex ter zake van www.vindex.nl.Met betrekking tot rectificatie op homepage: Het feit dat deze homepage zeer lang is en dat de rectificatie is geplaatst aan het einde daarvan betekent niet dat niet is voldaan aan de veroordeling tot plaatsing.


De veroordeling tot het plaatsen van een rectificatie met de voorgeschreven tekst "op de openingspagina (homepage) van www.sdnl.nl zonder pop-ups en zonder toegevoegd commentaar op deze website" kan bezwaarlijk anders worden begrepen dan dat op deze website geen commentaar mocht worden geplaatst waardoor de eveneens daarop te plaatsen rectificatie werd ontkracht. De door gedaagden voorgestane interpretatie dat SDN c.s. ook niet op andere websites (of in andere media) commentaar zouden mogen leveren op de tekst van de rectificatie acht de rechtbank niet begrijpelijk.


Categorie├źn: Executiegeschillen, Hyperlinks, nocategory, Verantwoordelijkheid voor website, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,