Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017 (beheerder van kinderpornoforum), ECLI:NL:RBROT:2017:2445

Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017 (beheerder van kinderpornoforum), ECLI:NL:RBROT:2017:2445

Met betrekking tot redelijk vermoeden van schuld: iemand die eerder veroordeeld was voor kinderporno had camera’s opgehangen aan de dakgoot van de woning, gericht op een kinderspeelplaats.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigden deze omstandigheden niet het vermoeden dat er mogelijkerwijs een strafbaar feit werd begaan. Het filmen van kinderen in een speeltuin – hoe dubieus ook gezien het verleden van de verdachte – is immers niet strafbaar. Bovendien was niet aanstonds duidelijk dat met de camera’s kinderen in een speeltuin werden gefilmd: op een beeldscherm zagen de verbalisanten beelden van een parkeerplaats.

Feiten en omstandigheden leiden er naar het oordeel van de rechtbank toe dat de het de verdachte is geweest die de veroorzaker is geweest van de (gebruiks)sporen die op de inbeslaggenomen goederen zijn aangetroffen. De – op zichzelf juiste – constatering dat er geen IP-logbestanden zijn aangetroffen, noch andere “harde” bewijzen dat de verdachte onder nicknames heeft ingelogd en berichten heeft geplaatst op het forum maken dit oordeel niet anders, nu die omstandigheden immers inherent zijn aan het gebruik van het forum.

De dierenpornografische afbeeldingen zijn op deze schijf aangetroffen in de zogenaamde unallocated clusters. De unallocated clusters bevatten bestanden die de gebruiker van een computer op enig moment heeft gewist. Deze bestanden zijn niet te benaderen met het besturingssysteem van een computer en dus voor de gebruiker van die computer c.q. harde schijf niet zichtbaar. Dergelijke bestanden kunnen slechts zichtbaar worden gemaakt met specialistische software. Van (opzettelijk) bezit in de zin van artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht is echter geen sprake indien deze afbeeldingen abusievelijk zijn gedownload, dan wel anderszins op de harde schijf zijn geplaatst, en aanstonds na het ontdekken daarvan door de verdachte zijn gewist.

Op de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag zijn genomen, zijn zeer grote hoeveelheden kinder-pornografisch materiaal aangetroffen. Op basis van het onderzoek kan worden gesteld dat de verdachte in het bezit was van ruim 200.000 kinder-pornografische afbeeldingen.

Onder de aangetroffen kinder-pornografische afbeeldingen bevonden zich veel afbeeldingen van meisjes jonger dan twaalf jaar, waaronder baby’s en peuters, ook met penetratie.

Daarnaast faciliteerde de verdachte vanaf medio 2005 tot zijn aanhouding in 2015 samen met anderen het verspreiden en het bezit van kinder-pornografisch materiaal via een zeer omvangrijk internetforum, waarbinnen de verdachte eerst als lid en later als volledig beheerder actief was. Op dit internetforum waren kinder-pornografische afbeeldingen te zien, waaronder beelden van gewelddadig seksueel misbruik van zeer jonge meisjes, peuters en baby’s. Daarnaast werd er op dit internetforum informatie uitgewisseld over het seksueel misbruiken van kinderen en werden er linkjes/verwijzingen gedeeld naar andere locaties op het internet met kinderporno.

De verdachte speelde bij het in stand houden van dit omvangrijke internetforum een voorname rol. Hij faciliteerde een versleutelde gegevensuitwisseling via het internet, waardoor de inhoud van het internetforum onzichtbaar bleef en slechts met wachtwoorden kon worden ontsloten. Daarnaast gaf hij tips en trucs over hoe uit handen van de politie te blijven.

Verder was de verdachte op nog vier andere kinder-pornografische chatfora actief.

Volgt veroordeling tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 7 maanden.

Categorieën: Forumbeheerders, Forumberichten, Kinderporno, Strafvordering

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,