Rechtbank Rotterdam 4 april 2012 (Hillfresh vs. GR Holland), LJN BW0875 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW0875)Rechtbank Rotterdam 4 april 2012 (Hillfresh vs. GR Holland), ECLI:NL:RBROT:2012:BW0875, LJN BW0875


Kunnen de algemene voorwaarden van eiser Hillfresh door gedaagde GR International c.s. vernietigd worden?


Stelling van eiser dat zij de algemene voorwaarden diverse keren ter hand heeft gesteld, niet onderbouwd, terwijl op haar als gebruiker van de algemene voorwaarden de stelplicht en eventuele bewijslast rust van feiten waaruit die terhandstelling blijkt. Conclusie is dan ook dat niet is vast komen te staan dat de algemene voorwaarden van Hillfresh ter hand zijn gesteld aan GR International c.s.


Voorts heeft Hillfresh gesteld dat de algemene voorwaarden langs elektronische weg in te zien zijn. Ook deze stelling kan niet slagen. Onbetwist tussen partijen is dat onderhavige koop telefonisch tot stand is gekomen en dus niet langs elektronische weg. Artikel 6:234 lid 3 BW (uitdrukkelijke instemming van de wederpartij om langs elektronische weg kennis te nemen van de algemene voorwaarden is vereist als de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen is) is daarom van toepassing. Nu Hillfresh niet gesteld heeft dat GR International c.s. deze instemming heeft verleend of daar anderszins van gebleken is, komt Hillfresh geen beroep toe op de verwijzing op haar orderbevestigingen en facturen naar haar website waarop de algemene voorwaarden te vinden zijn (voor zover een enkele verwijzing daartoe al voldoende zou zijn). Conclusie: algemene voorwaarden zijn vernietigbaar.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , ,