Rechtbank Rotterdam 4 december 2015 (bedrijfsgevoelige info naar privé emailadres), ECLI:NL:RBROT:2015:8887

Rechtbank Rotterdam 4 december 2015 (bedrijfsgevoelige info naar privé emailadres), ECLI:NL:RBROT:2015:8887

Voor zover voor internetrecht van belang:

Record heeft aangevoerd dat het verwijtbaar handelen van verweerster is gelegen in het verzenden van een enorme hoeveelheid vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie naar haar privé e-mailadres. Verweerster heeft gemotiveerd betwist dat de door haar naar haar privé e-mailadres verzonden berichten een enorme hoeveelheid vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige bevat. Zij heeft daartoe aangevoerd dat zij wekelijks van haar collega een overzicht krijgt toegestuurd. In het e-mailbericht zat dit overzicht en verweerster heeft dit bericht doorgestuurd naar haar privé account om er die avond thuis naar te kunnen kijken, mede omdat haar collega gevraagd had naar haar mening over de gewijzigde lay-out van het overzicht. Volgens verweerster bevat de inhoud van het overzicht weliswaar gegevens van klanten, maar gaat het slechts om 1% van de omzet.

Van belang is dat Record niet heeft gesteld dat zij schade heeft geleden doordat verweerster die gegevens heeft doorgestuurd aan haar privé e-mailadres dan wel dat verweerster die gegevens aan derden heeft verstrekt. Record heeft weliswaar gesuggereerd dat het de bedoeling van verweerster was om die gegevens aan de concurrent door te sturen, doch zij heeft die suggestie op geen enkele wijze geconcretiseerd. In dat verband komt naar het oordeel van de kantonrechter ook betekenis toe aan de omstandigheid dat het bij Imtech kennelijk niet ongebruikelijk was dat gegevens aan het privé e-mailadres doorgestuurd werden. Anders dan Record stelt, kan naar het oordeel van de kantonrechter uit de omstandigheid dat verweerster wisselende verklaringen heef afgelegd voor het doorsturen van de gegevens aan haar privé e-mailadres geen kwade bedoelingen worden afgeleid.

Categorieën: Arbeidsrecht, E-mail, Internet op het werk

Tags: , , , ,